Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 966

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 966
Прието с Протокол № 45/28.04.2006г.
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указ 2773 на ДС от 23.12.1980 г., общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да откаже опрощаване на публично вземане на Жени Емилова Цанева, ЕГН 6005085296 от гр.Русе, ул. Бузлуджа № 22.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/