Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 967 Прието с Протокол № 37/24.04.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, т. 1 и чл. 15 от Наредба №9 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1 Дава съгласие общинско търговско дружество „Паркстрой” ЕООД да закупи със собствени средства на стойност до 85 000 лв.:
– Колесен багер – 1бр.;
– Камион – самосвал – 1 бр.;
– Автовишка – 1 бр.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)