Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 967

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 967
Прието с Протокол № 45/28.04.2006г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.4, т.1 от Наредба № 1 на ОбС – Русе, във връзка с чл.34, ал.3 от ЗОС, общинският съвет реши:

1. Упълномощава кмета на Община Русе инж. Божидар Йотов да приеме дарението на кабелната мрежа за радиоразпространение на територията на общината със съответните съоръжения, като за целта подпише договор за дарение с “БТК” АД.
2. Задължава кмета на Община Русе инж. Божидар Йотов да предложи на следващото заседание на ОбС – Русе цени за услугите “абонат на кабелната мрежа за радиоразпространение” (за година) и “ползване на кабелната радиомрежа от радиооператор” (за час).
3. Задължава кмета на Община Русе инж. Божидар Йотов да осигури съобразно законовите разпоредби експлоатацията и поддръжката на кабелната мрежа за радиоразпространение на територията на общината.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/