Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 97 от 01.03.2012г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 97
Прието с Протокол № 7/01.03.2012 г.
На основание чл.21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 6 и т. 12 и във връзка с чл.17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Приема Стратегическия план „Русе 2019”, изготвен във връзка с кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата през 2019 година.
2. Възлага на кмета на Община Русе да изготви и представи пред ОбС – Русе годишен отчет по изпълнението на мерките, разписани в Стратегическия план „Русе 2019”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

Изтеглете цялото решение от тук!