Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 97 Прието с Протокол № 4/21.01.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Указа за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата, Общинският съвет реши:

1. Предлага на Президента на Република България да опрости публичното вземане, което държавата има спрямо Христо Любенов Христов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)