Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 971 Прието с Протокол № 37/24.04.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 ЗОС, чл. 37о, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет реши:

1. Допьлва Годишния план за паша, приет с Решение №819, прието с Протокол №32/12.12.2013 г. на ОбС – Русе, като добавя следните точки за предоставяне за общо ползване на пасища, мери:
– т.13.5.7. – за землището на с. Червена вода;
– т.13.5.8. – за землището на с. Басарбово.
2. Допълва Решение № 819, прието с Протокол №32/12.12.2013 г. като към т. 2.1. от същото се добавят следните имоти:

Таблица – пасища за общо ползване – с. Червена вода
 

Имот, №
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
1
000010
СЕДЛОТО
Пасище, мера
3
3,352
2
000015
КОЦЕВА ЧЕШМА
Пасище, мера
6
9,999
3
000036
БАЛАМАТА
Пасище, мера
3
17,849
4
000048
КОЦЕВА ЧЕШМА
Пасище, мера
3
14,449
5
000057
КОЦЕВА ЧЕШМА
Пасище, мера
2
44,323
6
000072
КОЦЕВА ЧЕШМА
Пасище, мера
2
30,578
7
000112
БАТМИШ
Пасище, мера
3
7,665
8
000114
КОЦЕВА ЧЕШМА
Пасище, мера
3
11,341
9
000115
БАТМИШ
Пасище, мера
3
8,423
10
000116
БАТМИШ
Пасище, мера
3
47,239
11
000117
БАТМИШ
Пасище, мера
3
44,227
12
000122
КОЦЕВА ЧЕШМА
Пасище, мера
 
96,051
13
000123
КОЦЕВА ЧЕШМА
Пасище, мера
6
2,632
14
000124
КОЦЕВА ЧЕШМА
Пасище, мера
8
9,652
15
000129
КОЦЕВА ЧЕШМА
Пасище, мера
3
11,365
16
000138
КОЦЕВА ЧЕШМА
Пасище, мера
3
11,703
17
000141
КОЦЕВА ЧЕШМА
Пасище, мера
3
28,237
18
000145
КОЦЕВА ЧЕШМА
Пасище, мера
3
22,347
19
000195
РАЗСАДНИКА
Пасище, мера
3
5,289
20
000202
БАТМИШ
Пасище, мера
3
11,965
21
000203
БАТМИШ
Пасище, мера
3
32,229
22
000205
БАТМИШ
Пасище, мера
3
13,299
23
000206
БАТМИШ
Пасище, мера
3
2,449
24
000207
РАЗСАДНИКА
Пасище, мера
4
42,226
25
000212
ПАНАИРА
Пасище, мера
3
7,476
26
000213
ПАНАИРА
Пасище, мера
7
21,525
27
000214
ПАНАИРА
Пасище, мера
3
85,889
28
000264
РАЗСАДНИКА
Пасище, мера
3
54,208
29
000267
РАЗСАДНИКА
Пасище, мера
3
10,429
30
000268
РАЗСАДНИКА
Пасище, мера
4
59,771
31
000271
РАЗСАДНИКА
Пасище, мера
3
5,226
32
000274
РАЗСАДНИКА
Пасище, мера
3
3,097
33
000276
РАЗСАДНИКА
Пасище, мера
4
37,928
34
000277
РАЗСАДНИКА
Пасище, мера
4
58,691
35
000279
РАЗСАДНИКА
Пасище, мера
3
1,306
36
000280
РАЗСАДНИКА
Пасище, мера
4
102,056
37
000281
РАЗСАДНИКА
Пасище, мера
3
3,855
38
000286
ПАНАИРА
Пасище, мера
3
7,475
39
000291
ГЬОЛА
Пасище, мера
3
4,479
40
000353
РАЗСАДНИКА
Пасище, мера
3
6,956
41
000357
ГЬОЛА
Пасище, мера
4
11,103
42
000374
БАЛАМАТА
Пасище, мера
3
5,664
43
000375
РАЗСАДНИКА
Пасище, мера
3
13,390
44
000376
РАЗСАДНИКА
Пасище, мера
3
10,956
45
000379
РАЗСАДНИКА
Пасище, мера
3
9,489
46
000380
ГЬОЛА
Пасище, мера
4
8,915
47
000388
ГЬОЛА
Пасище, мера
3
13,582
48
000506
ЧЕРВЕН БАИР
Пасище, мера
3
20,098
49
000933
СРЕДЕН БАИР
Пасище, мера
3
5,991
50
000997
КОЦЕВА ЧЕШМА
Пасище, мера
3
3,001
 
Таблица – пасища за общо ползване – с. Басарбово
Имот, №
Местност
НТП
Категория
Площ, дка
1
000325
ДЪБРАВАТА
Пасище, мера
7
117,276
2
000051
ШЕЙКАНЕЦА
Пасище, мера
7
35,216
3
000346
ТЪРНИЦА
Пасище, мера
7
25,292
4
000331
ДЪБРАВАТА
Пасище, мера
7
304,275
5
000324
ДЪБРАВАТА
Пасище, мера
7
16,354
6
000341
ДЪБРАВАТА
Пасище, мера
9
9,229
7
000215
ПРИПЕКА
Пасище, мера
9
128,219
8
000072
СЕЛИЩЕТО
Пасище, мера
7
14,666
9
000412
САДЖАКА
Пасище, мера
7
79,906
10
000419
САДЖАКА
Пасище, мера
7
91,006
11
000118
ПРИПЕКА
Пасище, мера
7
1,784
12
000104
ТАБИЯТА
Пасище, мера
7
55,967
13
000110
ТАБИЯТА
Пасище, мера
7
20,574
14
000236
МЕЛНИЦАТА
Пасище, мера
9
158,972
15
000238
КАНТОНА
Пасище, мера
9
18,202
16
000180
МАРМАРИЦА
Пасище, мера
9
12,129
17
000181
МЕШЕЛИКА
Пасище, мера
9
11,583
18
000217
ТАБИЯТА
Пасище, мера
7
48,977
19
000296
МАЛЪК САДЖАК
Пасище, мера
7
77,612
20
000034
ШЕЙКАНЕЦА
Пасище, мера
7
57,192
21
000487
ШЕЙКАНЕЦА
Пасище, мера
7
42,146
22
000020
СЕЛИЩЕТО
Пасище, мера
7
9,396
23
000095
ТАБИЯТА
Пасище, мера
7
18,585
24
000091
ЯСАЦИТЕ
Пасище, мера
7
52,246
25
000198
МЕШЕЛИКА
Пасище, мера
9
62,716
26
000195
ПРИПЕКА
Пасище, мера
9
28,035
27
000206
МЕШЕЛИКА
Пасище, мера
9
21,675
28
000201
МЕШЕЛИКА
Пасище, мера
9
29,136
29
000202
ТАБИЯТА
Пасище, мера
9
7,536
30
000137
ПРИПЕКА
Пасище, мера
7
75,970
31
000186
ПРИПЕКА
Пасище, мера
9
5,900
32
000030
ШЕЙКАНЕЦА
Пасище, мера
7
6,380
33
000099
ТАБИЯТА
Пасище, мера
7
284,622
34
000109
ТАБИЯТА
Пасище, мера
7
2,365
35
000146
БРАНЗАЛАНА
Пасище, мера
4
24,349
36
000149
МАРМАРИЦА
Пасище, мера
4
28,175
37
000184
ПРИПЕКА
Пасище, мера
9
13,271
38
000212
ПРИПЕКА
Пасище, мера
9
8,711
39
000398
САДЖАКА
Пасище, мера
7
49,828
40
000397
САДЖАКА
Пасище, мера
7
24,299
41
000227
МЕЛНИЦАТА
Пасище, мера
9
16,026
42
000437
МЕЛНИЦАТА
Пасище, мера
9
5,615

3. Предоставя за общо ползване на ДЗЗД „Изгрев”, представлявано от Димка Цветкова Ангелова, Гинка Георгиева Саджаклиева, Тодор Димитров Белчев, Николай Георгиев Гавраилов и Цоню Тодоров Стоянов имоти, представляващи пасища, мери, визирани в Таблица – пасища за общо ползване – с. Червена вода.
4. Задължава ДЗЗД „Изгрев” да заплати годишна такса за общо ползване на пасища, мери в размер на 3304,34 лв. по сметка на Община Русе.
5. Задължава ДЗЗД „Изгрев” да поддържа в добро земеделско и екологично състояние предоставените за ползване пасища, мери.
6. Предоставя за общо ползване на ДЗЗД „Басарбово”, представлявано от Христо Маринов Игнатов имоти, представляващи пасища, мери, визирани в Таблица – пасища за общо ползване – с. Басарбово.
7. Задължава ДЗЗД „Басарбово“ да заплати годишна такса за общо ползване на пасища, мери в размер на 6304,24 лв. по сметка на Община Русе.
8. Задължава ДЗЗД „Басарбово” да поддържа в добро земеделско и екологично състояние предоставените за ползване пасища, мери.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)