Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 973 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 24, т. 1 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет – Русе реши:

Одобрява План за интегрирано развитие на Община Русе 2021-2027 г. (Приложение 1).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)