Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 974 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, съгласно чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67/14.04.2010 г., за заплатите в бюджетните организации и дейности, Кодекса на труда и Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, Общински съвет – Русе реши:

1. Определя, основни трудови възнаграждения на кметовете на кметства в Община Русе, считано от 01.07.2022 година, както следва:

 Име, презиме, фамилияКметствоРазмер на основното трудово възнаграждение
1Димо Александров Тоневгр.Мартен1770
2Златан Ванев Василевс.Николово1746
3Калоян Георгиев Терзиевс.Тетово1710
4Мюжгян Ахмедова Халиловас.Семерджиево1650
5Василена Валентинова Цанкова-Борисовас.Бъзън1650
6Людмила Белчева Мариновас.Червена вода1650
7Николай Стефанов Колевс.Басарбово1650
8Георги Илиев Пенковс.Сандрово1650
9Мариела Недялкова Йордановас.Ново село1650
10Венета Димитрова Недевас.Хотанца1590
11Радостина Сашева Давидовас.Просена1554
12Ехлиман Ебайзер Етемс.Ястребово1470

2. Запазва допълнително месечно възнаграждение на кметовете на кметства в Община Русе за придобит трудов стаж и професионален опит – 1 на сто за всяка прослужена година.

3. От начислените възнаграждения по т.1 и 2  да се правят удръжки, съгласно действащото българско законодателство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)