Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 978

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 978
Прието с Протокол № 47/26.05.2006г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.12, ал.ал.1 и 2, чл. 17 от Наредба №1 и чл.21, ал.1 от Наредба №7, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен конкурс за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на временни съоръжения обслужващи транспорта, със срок на договорите до 01.10.2006г., както следва:

1. Точка № 151 от общата схема – павилион за закуски, кафе, сокове, зах. изделия и промишлени стоки – в “Дружба-3”, ул.”Даме Груев”, западно от бл.№10, с площ от 5,00 кв.м.
2. Точка № 14 от общата схема – павилион за печатни изделия и промишлени стоки – на ул.”Доростол”, пред ОУ”Братя Миладинови”, с площ от 3,15 кв.м.
3. Точка № 31 от общата схема – павилион за вестници и списания – на бул.”Липник”, пред бл.”Ангел Гецов”, с площ от 2,25 кв.м.
4. Точка № 109 от общата схема – павилион за вестници и списания – на ул.“Николаевска“ пред Корабен техникум, с площ от 5,00 кв.м.
5. Точка № 19 от общата схема – павилион за вестници, списания и промишлени стоки, на ул.”Плиска”, пред бл.”Домостроител”, с площ от 4,42 кв.м.
6. Точка № 59 от общата схема – павилион за вестници и списания и пакетирани хранителни стоки – на ул.”Никола Петков”, до Млечна кухня, с площ от 7,20 кв.м.

ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на конкурс по точка І. след влизане в сила Решение на Общинския съвет и сключи договори за наем с лицата спечелили конкурса.
Срок на договорите, съгласно точка І.
ІІІ. Дава съгласие да бъде проведен конкурс за отдаване под наем на части от терени ПОС, както следва:

1. Терен в зона А (649-Т) от общата схема – павилион за кафе и бърза закуска, с площ от 90,66 кв.м. за срок до одобряване устройствен проект на зона – А /площад “Батенберг”/, но не по- късно от 31.01.2007г.
2. Терен в зона А (648-Т) от общата схема – павилион за кафе – бар, с площ от 68,64 кв.м. за срок до одобряване устройствен проект на зона – А /площад “Батенберг”/, но не по- късно от 31.01.2007г.

ІV. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на конкурса по точка ІІІ. след влизане в сила Решение на Общинския съвет и сключи договори за наем с лицата спечелили конкурса и търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/