Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 98 от 01.03.2012г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 98
Прието с Протокол № 7/01.03.2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, Общинският съвет реши

1. Приема Програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе през 2012 година (Приложение 1).
2. Задължава кмета на Община Русе да организира открита дискусия за съвременно развитие на читалищата на територията на Община Русе до края на месец май тази година, с цел изработване на Общинска програма за визията на общината.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

Изтеглете цялото решение от тук!