Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 98 Прието с Протокол № 6/21.02.2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 2 от ЗПУГДВМС, Общински съвет – Русе реши:

  1. Не приема направеното предложение чрез Подписка вх. № 604/21.10.2019 г. и                   вх. № 733/20.12.2019г. от местна гражданска инициатива.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)