Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 981 Прието с Протокол № 37/24.04.2014 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията; във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2, чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с раздел І, чл.1, т.1, чл.2, ал.1, т.1, т.40, ал. 2, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от седем години на части от терени публична общинска собственост, както следва:
1. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания, с площ от 1,20 кв.м., намиращ се в гр. Русе, ж. к. „Родина – 2”, ул. „Чипровци” и ул. „Пейо Яворов”, до бл. „Скъта” – т. 43 от общата схема за поставяне на времени съоръжения и начална наемна цена от 12,00 лв.
2. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на надуваем батут, с площ от 20,00 кв.м., намиращ се в гр. Русе, ж. к. “Здравец”, пред бивше кино “Здравец” – бул. „Липник“ №58 и начална наемна цена от 373,00 лв.
3. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на надуваем батут, с площ от 20,00 кв.м., намиращ се в гр. Русе, ж. к. “Здравец-изток”, до комплекс „Елит” и начална наемна цена от 373,00 лв.
4. Павилион общинска собственост за продажба на вестници и списания, намиращ се в гр. Русе, ул. “Александровска”, с размери 1,44 кв.м., позиция №1, от схемата за зона “В1” и начална наемна цена от 28,00 лв. без включен ДДС.
5. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания, с площ от 2,00 кв. м., намиращ се в гр. Русе, ж. к. ‘”Дружба-3”, кв. 594 – т.509 общата схема за поставяне на времени съоръжения и начална наемна цена от 19,00 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)