Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 981

Прието с Протокол № 49/16.09.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, общинският съвет реши:

1.Да се извърши корекция в извънбюджетната сметка на Община Русе – Общински инвестиционен фонд, както следва:

БИЛО СТАВА

Доставка на сървър – 1брой §5201 10000 лв.
Доставка на сървър – 1бр. §5201 8700 лв.
Операционна система §5301 1300 лв.
Windows Server 2008 R2 64bit

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)