Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 982

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 982
Прието с Протокол № 47/26.05.2006г.
На основание чл.21, ал.2от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за сключване на споразумение за подкрепа от страна на Община Русе на проекта за модернизация и разширяване на водоснабдителната и канализационната инфраструктура на гр. Русе, осъществяван от “В и К” ООД – Русе.
2. Упълномощава кмета на общината да подпише споразумението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/