Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 983

Прието с Протокол № 49/16.09.2010 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА и чл. 7, ал.1 на Постановление за приемане на списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища, Общинският съвет реши:

1. Определя за средищни за учебната 2010/2011 г. на територията на Община Русе следните училища:
ОУ “Отец Паисий”, гр. Мартен
ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево
ОУ “Христо Смирненски”, кв. Долапите
ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Николово
ОУ “Г. С. Раковски”, с. Ново село
ОУ “Ив. Вазов” гр. Русе .
ОУ “А. Кънчев”, гр. Русе

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)