Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 985

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 985
Прието с Протокол № 47/26.05.2006г.
На основание чл.21, ал.1, т.19 от ЗМСМА, чл.33, ал.2, т.1 от Закона за административно-териториално устройство на РБ, общинският съвет реши:

1.Предлага на Министерски съвет да обяви село Мартен за град Мартен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/