Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 986 Прието с Протокол № 37/24.04.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за извършване на ремонт и обновяване от Министерство на младежта и спорта на зала за борба, представляваща сграда с идентификатор 63427.1.289.1 и обслужващи помещения, с идентификатор 63427.1.289.2, част от спортен комплекс „Локомотив“, гр. Русе, описан в АОС №5521/31.08.2008 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)