Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 986

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 986
Прието с Протокол № 47/26.05.2006г.
На основание чл. 22, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, Общинския съвет реши:

1. Определя доплащане от 0,60 лв. на км / пробег за компенсиране разходите по извършването на превозите по вътрешноградска линия № 16 от Общинската транспортна схема, ежемесечно на база представената информация за обема на извършените превози, но не повече от 15 000 лв. Сумата за това доплащане е от определените транспортни субсидии в приетия бюджет на Общината за 2006 година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/