Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 987

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 987
Прието с Протокол № 47/26.05.2006г.
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА , Общинският съвет реши:

1. Предлага на Агенцията за социално подпомагане /АСП/ корекция на щата на ДВД “Приста” Русе, като същия се увеличи с 11 длъжности от 2007 год. както следва:

медицински сестри – 2 длъжности;
социален работник – 2 длъжност;
рехабилитатор – 1 длъжност;
санитари – 5 длъжности;
работник поддръжка – 1 длъжност

Необходимите средства за работни заплати за една година за новите длъжности са :
Обща допълнителна сума 55 272 лв. Разпределена, както следва:
ФРЗ – 46 548
Социални осигуровки – 7 248
Здравни осигуровки – 1 476

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/