Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 989 Прието с Протокол № 37/24.04.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 19 от ЗОС, Общинския съвет реши:

Възлага на Кмета на Община Русе да сключи нов договор за наем с „Екопак България” АД за ползване на движими вещи общинска собственост – специализиран автомобил МЕРЦЕДЕС 2540 Л, с рег. Р 80 59 РА, 199 бр. контейнери тип „Бобър” (за пластмасови и метални опаковки) и 139 бр. контейнери тип „ИГЛУ” (за стъкло) с месечна наемна цена 1200 лв. без ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)