Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 99 от 01.03.2012г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 99
Прието с Протокол № 7/01.03.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 3 Правилата за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Русе, приети от ОбС – Русе с Решение № 774 с Протокол № 37/28.01.2010 г. и допълнени с Решение № 827/18.03.2010 г., Общинският съвет реши:

1. Определя 3000 (три хиляди) лева максимален размер за финансиране на едно проектно предложение, класирано за реализация през 2012 година, по Програмата за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)