Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 990 Прието с Протокол № 37/24.04.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Регионална библиотека „Любен Каравелов“ да кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка3 „Достъпност на културното наследство за обществеността“, като част от Програмата БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Министерство на културата на Република България, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014г.) за финансиране на проект „ДОСТЪП БЕЗ ГРАНИЦИ“.
2. Дава съгласие Регионална библиотека „Любен Каравелов“ да кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Малка Грантова Схема „Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура“, като част от Програмата БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Министерство на културата на Република България, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014г.) за финансиране на проект „ЕКСЛИБРИС ФЕСТИВАЛ“.
3. Декларира, че предназначението на сградата на Регионална библиотека „Любен Каравелов“, обект на финансиране на проекта, няма да бъде променяно за период не по-малко от 10 години след приключване на дейностите по проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)