Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 990

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 990
Прието с Протокол № 47/26.05.2006г.
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда, Общинският съвет реши:

1. Приема Отчет за изпълнение на Програмата за околна среда на Община Русе /Приложение 1/.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/