Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 991 Прието с Протокол № 37/24.04.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка1 – „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство“, като част от Програмата БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Министерство на културата на Република България, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014г.) за финансиране на проект „Ревитализиране на културното наследство – Музей „Баба Тонка“, музей „Захари Стоянов“ и Пантеон на Възрожденците“.
2. Декларира, че предназначението на сградите – къща-музей „Баба Тонка“, музей „Захари Стоянов“ и Пантеона на Възрожденците, обект на финансиране на проекта, няма да бъде променяно за период не по-малко от 10 години след приключване на дейностите по проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)