Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 991 Прието с Протокол № 38/18.10.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 79, ал. 1 и чл. 79, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с чл. 52, ал. 1, ал. 3, т.2 и ал. 8 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет – Русе реши:
1. Приема Актуализация на Програма за управление на отпадъците на Община Русе за периода 2018 – 2020 г.

Изтеглете цялото решение от тук!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)