Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 991

Прието с Протокол № 50/14.10.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.56, ал.1 от ЗУТ, чл.14, ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.ал.1 и 2, чл. 16 от Наредба №1 на Общинския съвет /ОбС/ за общинската собственост; раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и т.6, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба № 2 на ОбС, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени ПОС, за поставяне на:
1. Павилион №3 от схемата за зона “Б” – по обща схема за цветен пазар на пл. “Света Тройца” пред Операта с площ от 6,00кв.м. и начална месечна наемна цена 111,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
2. Точка № 2487 от общата схема за поставяне на павилион за продажба на закуски, пакетирани захарни изделия и безалкохолни напитки в гр. Руссе, ул. “Проф. Д. Баларев”, с площ 9,00 кв.м. и начална месечна наемна цена 73,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
3. Точка № 388 от общата схема за поставяне на павилион за битови услуги – ключарски, на ул. “Шипка”, до ж.п. прелеза, с площ от 13,20 кв.м. и начална месечна наемна цена 111,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.6, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
4. Точка № 245 от общата схема – павилион за продажба на промишлени стоки, на ул. “Шипка”, до ж.п. прелеза, с площ от 16,00 кв.м. и начална месечна наемна цена 200,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
5. Точка № 68 от общата схема – павилион – магазин на ул.”Шипка” и ул.”Родина”, с площ от 15,90 кв.м. и начална месечна наемна цена 199,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
6. Терен за поставяне на павилион за продажба на вестници, списания, пакетирани стоки и бърза закуска на бул.“Липник”, до спирка №28 – магазин PRAKTIKER, от 15,00кв.м. и начална месечна наемна цена 192,00 лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1, ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС.

ІІ. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обектите по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет, да издаде заповеди и сключи договори за наем за срок от пет години с лицата спечелили публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)