Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 993

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 993
Прието с Протокол № 47/26.05.2006г.
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.47, ал.1 от Наредба № 34/06.12.99 г. на МТС за таксиметров превоз на пътници, общинският съвет реши:

1. Утвърждава броя и местонахождението на таксиметровите стоянки – 51 броя с 222 места по Приложение № 1 към настоящото предложение за територията на гр. Русе;
2. Задължава Кмета на Община- Русе да ги обозначи с пътни знаци и хоризонтална маркировка, съгласно чл. 130 ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци на МРРБ.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/