Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 994

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 994
Прието с Протокол № 47/26.05.2006г.
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Приема Наредба № 5 за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на Община Русе.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/