Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 995 Прието с Протокол № 37/24.04.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общинският съвет реши:

Приема Годишния план за развитие на социалните услуги на територията на община Русе за 2014 година, и прогноза за 2015 г., в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2010-2015 година, съгласно Приложение № 1.

Приложение № 1 изтеглете от тук!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)