Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 995

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 995
Прието с Протокол № 47/26.05.2006г.
На основание чл.13 и чл.42 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, общинският съвет реши:

1. На основание чл.14А, ал.1, т.1 от ПОДОбС приема прекратяване пълномощията на Юлиян Любомиров Беев като заместник-председател на ОбС – Русе, считано от 01.06.2006 г.
2. На основание чл.13 от ПОДОбС избира за заместник-председател на ОбС – Русе Юлиян Ангелов Ангелов, считано от 01.06.2006 г.
3. На основание чл.42 от ПОДОбС освобождава Юлиян Любомиров Беев като член на Комисията по общинска собственост, считано от 01.06.2006 г.
4. На основание чл.42 от ПОДОбС освобождава Юлиян Любомиров Беев като член на Местната комисия по прилагане на ЗУЖВГМЖСВ, считано от 01.06.2006 г.
5. На основание чл.42 от ПОДОбС избира Юлиян Ангелов Ангелов за член на Комисията по общинска собственост, считано от 01.06.2006 г.
6. На основание чл.42 от ПОДОбС избира Юлиян Ангелов Ангелов за член на Местната комисия по прилагане на ЗУЖВГМЖСВ, считано от 01.06.2006 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/