Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 997

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 997
Прието с Протокол № 48/23.06.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.5, ал.1, т.1 и чл.42 от Правилника за организация и дейността на ОбС- Русе, общинският съвет реши:

1. Освобождава Юлиян Ангелов Ангелов като зам.-председател и член на ПК по комунални дейности.
2. Избира Пламен Иванов Петков за зам.-председател и член на ПК по комунални дейности.
3. Избира Юлиян Ангелов Ангелов за плен на ПК по законност, обществен ред и сигурност.
4. Избира Пламен Иванов Петков за член на ПК по териториално-селищно устройство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/