Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 998

Прието с Протокол № 50/14.10.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и във връзка с чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Приема отчета за 50-то издание на Международния фестивал “Мартенски музикални дни” през 2010 г., съгласно Приложения 1, 2 и 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)