Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 999

Прието с Протокол № 50/14.10.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и във връзка с чл.17, ал. 1, т.5 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Приема програмния проект за 51-то издание на МФ “Мартенски музикални дни” – 2011, съгласно Приложение № 1 (програмен проект).
2. Приема проекто-бюджета за 51-то издание на МФ „Мартенски музикални дни” през 2011, съгласно Приложение 2 и Приложение 3 (проекто-бюджет и финансов анализ).
3. Възлага на Кмета на Общината да представи след приключването на фестивала пълен отчет за набраните приходи и извършените разходи по провеждането на фестивала.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)

Приложение 1 изтегли от тук!
Приложение 2 изтегли от тук!
Приложение 3 изтегли от тук!