Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Русенският университет отпразнува своята седемдесет и седма годишнина

На днешния ден се навършват 77 години от създаването на Русенския университет. Тази забележителна годишнина е знак за съхранена традиция и за ярко присъствие в националната и международна академична практика.

Тържественият ден започна с поднасяне на венци пред патрона на Русенския университет Ангел Кънчев. Непосредствено след това бе открита традиционната годишна експозиция на „Печатни и електронни издания на преподавателите на Русенския университет“ във фоайето на Ректората. 148 издания бяха селектирани за изложбата, която бе открита днес. Те са разпределени в десет групи – монографии, книги, учебници, ръководства и учебни пособия, дисертации и автореферати, дипломни работи, сборници с доклади, научни публикации, материали по международни проекти и рекламни материали. Монографиите са 13; 9 книги, от които 3 художествена литература; 3 студии; 12 учебника и учебни пособия; 6 ръководства; 17 дисертации и автореферати; 15 броя дипломни работи; 22 научни публикации, 8 от които с импакт фактор; 4 броя научни трудове с участието на преподаватели от Русенския университет; 2 броя научни трудове от конференции; 1 списание на Русенския университет; 1 сборник с участие на студент от Русенския университет; 2 свидетелства за регистрация на полезен модел; 5 броя от в. „Студентска искра”; 1 комплект материали по международен проект и 35 броя рекламни материали.

Председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев подчерта ролята на учебното заведение и отбеляза ролята на ректора академик Белоев за развитието на университета в своето обръщение днес. „Този университет се превърна в общност. Винаги завършилите тук могат да се върнат и да потърсят съвет“, каза още Пазарджиев. От своя страна ректорът академик Белоев заяви, че университетът е отворено пространство за иновации и споделена отговорност за развитието на образованието и науката на бъдещето. Той говори и за изключително високата оценка на университета от страна на Министерството на образованието и възможността висшето училище да бъде част от мрежата на изследователските университети в България.

Гости на празника на Русенския университет бяха г-н Пенчо Милков – кмет на Община Русе, г-н Анатоли Станев – областен управител на област Русе, г-н Иво Пазарджиев – председател на Общински съвет Русе, Негово Високопреосвещенство Русенският митрополит Наум, заместник-кметовете на Община Русе – г-жа Магдалина Стефанова, г-н Енчо Енчев и г-н Димитър Недев; г-жа Росица Георгиева – началник на РУО-Русе.

Празникът беше открит от ректора на Русенския университет – акад. Христо Белоев, който отправи своите благопожелания към всички присъстващи, а водещ на тържеството беше проф. д-р Пламен Кангалов – заместник-ректор по учебната работа. „Днес отбелязваме 77 години от създаването на нашата любима Алма Матер. Посрещаме тази забележителна годишнина с вълнение и гордост от постигнатите успехи и осъществените идеи и инициативи, с които по категоричен начин заявяваме, че Русенският университет убедително и безапелационно „изправя високия си ръст“/както звучи в нашия химн/ в националното и международното образователно и изследователско пространство.“, каза Ректорът на университета – акад. Христо Белеов.

Сред официалните гости бяха още областният управител на Област Русе Анатоли Станев, кметът на Община Русе Пенчо Милков, заместник-кметовете на Община Русе Магдалина Илиева, Енчо Енчев и Димитър Недев, общественици, началникът на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева, а също и редица представители на държавната и местна власт. 

Церемонията по връчване на дипломи на придобилите научни степени през изминалата година бе част от празника на Русенския университет.