Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Русенци се запознаха с отчета за изпълнение на Бюджета на Община Русе за 2021 г.

В зала „Свети Георги“ на Община Русе се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджета на Община Русе за 2021 г. То беше открито от председателя на Общински съвет – Русе Иво Пазарджиев и на него присъстваха кметът Пенчо Милков, заместник – кметовете на Община Русе, както и представители на администрацията, Общинския съвет и граждани.

„В условия на постоянно изменящи се кризи и покачващи се цени Община Русе успява да управлява своите финанси изключително успешно, а увеличеният ни бюджет е изразходван по начин, който е изпълнил всички свои публични функции“, каза кметът Пенчо Милков.

Въпреки утежнената обстановка през изминалите 12 месеца, Община Русе е изпълнила със 110 % своята данъчна събираемост, което се дължи на отговорната позиция на гражданите и добрата работа на служителите. От собствени приходи като налози, такси и приходи от собственост в хазната на Община Русе са постъпили 48 451 271 лв., което е с над 6 милиона лв. повече от 2020 г.

Първоначалната рамка на бюджета за изминалата година е била 160 370 099 лв., като се е увеличила спрямо първоначалния план с 23 806 284 лв. и в края на 2021 г. стойността ѝ е била 184 176 383 лв.

Един от основните приоритети на Община Русе бе запазването на всички 42 социални услуги, предоставяни на територията ѝ, като техният бюджет за година възлиза на 17 868 500 лв. Продължи и подкрепата на русенската култура по отдавна забравен от творците начин – материално и с признание. Извършиха се ремонти в 4 училища с общински средства в размер на 46 272 лв., а 5 детски градини придобиха нов облик за сумата от 125 910 лв. Увеличена бе и енергийната ефективност на сгради и улично осветление.

С над 17 млн. лв. са увеличени средствата в едни от най-важните ресори – „Образование“, „Здравеопазване“, „Социално осигуряване и грижи“ и „Почивно дело и култура“.

Всички краткосрочни заеми са били погасени, още преди да е изтекла годината, като Община Русе я приключва без просрочени задължения.