Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РУСЕ Е ПЪРВИЯ ГРАД В БЪЛГАРИЯ, КОЙТО ЩЕ ИМА РАБОТЕЩА ВЕЛОСИПЕДНА МРЕЖА

На редовното си заседание днес Общинския съвет в Русе одобри и прие окончателния вариант на плана за изграждане на велосипедна мрежа в крайдунавския град. Така Русе е първия български град, в който ще има не алеи, а работеща велосипедна мрежа, представляваща неразделна част от Общия градоустройствен план.
С решението си днес Общинския съвет утвърди старта на изграждането на първите 14 километра от вело проекта „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“. Той се финансира с безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие“. Проектът се състои от осем компонента и е израз на целите за използване и перспективно развитие на велосипедното движение в градска среда.