Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РУ „Ангел Кънчев“ официално закри XXV-ти Пролетни празници на науката

Председателят на Общински съвет – Русе Иво Пазарджиев взе участие в официалното закриване на XXV-ти Пролетни празници на науката и в откриването на седмото иновативно младежко експо в Русенския университет „Ангел Кънчев“, което се провежда под егидата на министъра на образованието и науката. Инициативата се реализира от Академичното ръководство и Студентския съвет на Русенския университет, с участие на Националното представителство на студентските съвети в България. Съорганизатор е фондация „Еврика“, а партньор – „Асоциация на индустриалния капитал в България“.

„Именно този тип събития са изключително важни за нашия град. Те показват на преден план хората на знанието, хората на науката, млади хора, които са поели по този нелек път – те са лицето на Русе“ каза Пазарджиев и продължи с това, че РУ „Ангел Кънчев“ винаги прави нещата по най-добрия начин.

В своето приветствие, акад. Христо Белоев обърна внимание, че в тазгодишното експо на 50 щанда студенти и ученици ще представят иновативни продукти и ще демонстрират най-новите постижения в своите професионални области, а новост е участието на студенти и студентски формации от други държави, които са в университета по Програма Еразъм+.

На събитието, което се проведе пред „Канев Център“ присъстваха г-н Пенчо Милков – кмет на Община Русе и неговият заместник г-н Димитър Недев, г-н Иво Пазарджиев – председател на Общински съвет – Русе, г-н Найден Късов – заместник областен управител на област Разград, д-р Росица Георгиева –началник на Регионално управление на образованието – Русе, представители на академичната общност, работодатели, студенти и ученици. Сред официалните гости бяха и представители на Тараклия, в лицето на зам.-председателя на Областния съвет Александър Боримечков.

Паралелно на експото се провежда и Студентска научна сесия “Best Paper Crystal Prize’23”, на която ще бъдат отличени финалистите в CHC’23 на Русенския университет.

Музикален поздрав към присъстващите отправиха децата от Фолклорен танцов състав „Талисманче“ – Тараклия.