Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

СВИКВА СЕ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ

Общински съвет-Русе ще заседава извънредно в понеделник, 12.09.2011 г., от 11.00 ч. в зала „Свети Георги”. Предстоящата сесия на местния парламент е във връзка с отмяна на решение РД 01/2607 от 11.08.2011 г. на кмета на Община Русе.
Заседанието на Общинския съвет се свиква на основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.