Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

СЕДЕМ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ СА ДЕПОЗИРАНИ В ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

След проведеното на 08.01.2009 г. заседание на Комисията за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, до момента са подадени общо 7 декларации, съобщи председателят й Даниела Миткова. В качеството си на лица, заемащи публични длъжности декларации са подали кметът на Община Русе инж. Божидар Йотов, зам.-кметовете Атила Минев, Александър Неделчев и Володя Кенарев, както и председателят на Общински съвет – Русе Искрен Веселинов и общинските съветници Веско Маринов (ГЕРБ) и Момчил Кастерлиев (РЕД).

Комисията сформирана с Решение № 418, прието с Протокол №21/18.12.2008 г. на Общински съвет–Русе напомня, че срокът за подаването на декларациите изтича на 31.01.2009 г. (30 дни след влизането на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (ЗПРКИ) в сила).

Лицата, неподали декларациите си в срок, подлежат на административно наказание по чл. 34 от ЗПРКИ. Наказанието е глоба в размер от 1000 лв. до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 лв. до 5000 лв. Глобите се внасят в приход на Републиканския бюджет.
Припомняме, че декларациите се приемат всеки работен ден в канцеларията на Общински съвет-Русе, пл. „Свобода”6, ет.3, стая 304.