Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Семинар ще обучава русенски общинари за еврофондовете

На 16 и 17 март т.г. /идния петък и събота/ в град Несебър ще се състои обучителен семинар с участието на русенски общински съветници и експерти от общинската администрация /общо около 80 души/. Темата е “Подготовка на общините за оптимално използване на средствата от структурните фондове на ЕС”,

Семинарът се организира от Община Русе съвместно със софийското сдружение “Гражданска инициатива за професионално и социално подпомагане” по негов проект за повишаване на капацитета на общините при усвояването на еврофондовете.

Няколко са акцентите в програмата на семинара. Русенските съветници и общинари ще бъдат запознати с регионалната политика на ЕС и предпоставките за нейното провеждане в контекста на членството ни в съюза, както и със секторните оперативни програми /2007-2013 г./ и възможностите за финансиране на общински проекти. Включени са още – като лекции и дискусия – възможностите за участие на общините в националната оперативна програма за регионално развитие и националния стратегически план за развитие на селските райони и необходимостта от обвързването на идеите за проекти с техните приоритети и мерки. Ще бъдат разгледани и компоненти на програма ФАР, действащи след присъединяването на страната към ЕС, форми за взаимодействие с организациите от третия сектор и т.н.

По думите на председателя на Общинския съвет Искрен Веселинов предстоящият семинар е част от вече наложила се ефективна практика в отношенията между двете институции, още една възможност за разширяване на диалога и взаимодействието между тях при решаването на актуални проблеми на местното развитие.