Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Социалните услуги в Русе се увеличават с още една от 1 май

Заместник-кметът Енчо Енчев и директорът на дирекция „Хуманитарни дейности“ Катя Петрова предложиха на вниманието на общинските съветници няколко промени, свързани с предлагането на социални услуги в Русе.

Една от тях е ОП „Обществена трапезария“ да се сдобие с ново звено към него, което да подпомогне разкриването на социалните жилища на територията на Община Русе.

Общинският съвет подкрепи единодушно наименованието на предприятието да бъде променено и то вече носи името ОП „Обществена трапезария и социални жилища“.

Промени настъпват в неговата структура и съответно в числеността. Най-необходимо е назначаването на шофьор предвид ежедневния разнос на храна на уязвимите групи от града и малките населени места. Общината има ангажимента да доставя на 250 лица топъл обяд на потребителите на социалната услуга.

Създаването на звено „социални жилища“ ще доведе след себе си увеличаване на числеността на персонал – това са 1 пълен щат социален работник, 1 пълен щат счетоводител, ½ хигиенист и ½ домакин.

Новата социална услуга „социални жилища“ да бъде разкрита от 1 май 2021 г.

Промените в Наредба №16 също бяха одобрени от Общинският съвет. Те касаят новия вид социални услуги. При кандидатстване за социалните жилища, ползващите ги ще заплащат такса в размер на 20 лв. на всеки член от семейството. Тази сума е различна от сумата за наеми на общинските жилища, като по този начин се осигурява дом за нуждаещите се на приемлива цена.

Всички решения, взети днес от местния парламент, показват посоката на развитие на Община Русе през настоящия мандат, а това е именно подкрепата на най-уязвимите групи в нашето общество – деца, възрастни, и социално слаби хора, които имат нужда от подкрепа. Осигуряването на по-добри условия за живот на тези лица са пряко свързани със социалната политика на общината, а всеобхватните и работещи социални услуги в града показват едно много високо ниво на професионализъм и служат за пример на по-малките общини в страната.