Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ БЕШЕ ОФИЦИАЛНО ОТКРИТА В РУСЕ

Социалното предприятие – Обществена трапезария беше официално открита днес в Русе. Гости на организираната от Община Русе церемонията бяха народните представители от 19-ти МИР Пламен Нунев и Светлана Ангелова, която е и зам.-председател на Парламентарната комисия по социална политика, председателят на Общински съвет – Русе засл.проф. Васил Пенчев, зам.-кметът по хуманитарни дейности Иван Григоров и директорът на Дирекция „Хуманитарни дейности“ Ирена Петрова. На официалното откриване присъстваха и ръководители и представители на институции и НПО, участвали и съдействали за реализирането на проекта.
В приветствието си, г-жа Ангелова подчерта, че трапезарията е резултат от инициативността на Община Русе и финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Тя допълни, че този проект има двоен социален ефект – освен осигуряването на топла храна на социално слаби, разкрива и 17 нови работни места. „Това е първата крачка, която прави Община Русе за задоволяване потребностите на уязвимите групи. Втората ще бъде направена през декември, когато се очаква да бъде разкрит приюта за бездомни хора“, каза още г-жа Ангелова. По думите й, това доказва, че Община Русе е чувствителна към социалните проблеми и че социалната политика е приоритет в работата на кметския екип.
Г-н Нунев също даде висока оценка на реализирания проект и на социалната политика на Община Русе като цяло.
Г-н Григоров отправи благодарност към присъстващите на откриването народни представите за оказаната от тях подкрепа, което нарежда Община Русе сред общините с най-активна социална политика.
В приветствието си, засл.проф. Васил Пенчев подчерта, че редица социални проекти са били на вниманието на старейшините през последната година и допълни, че те са факт благодарение на екипната работа на кметския екип, Общински съвет – Русе и народните представители от 19-ти МИР. Той припомни, че имено отношението към социално слабите в едно общество е индикатор за нивото на демократичните процеси в него.
Лентата на новото социално предприятие прерязаха народните представители Пламен Нунев и Светлана Ангелова, зам.-кметът Иван Григоров и управителят на трапезарията Петко Костадинов.

Социалното предприятие – Обществена трапезария е най-новата социална услуга в Община Русе. Тя се реализира в изпълнение на Проект „СПОТ Социално предприятие – Обществена трапезария”, като бенефициент по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Стойността на проекта е 299 998,47 хил.лв, а неговата продължителност – 15 месеца.
„Социалното предприятие – Обществена трапезария” отвори врати на 01.10.2012 г. и всекидневно осигурява храна на над 100 потребители от специфични уязвими групи население на територията на общината – основно възрастни, самотноживеещи хора, лица с увреждания и други групи в риск от социална изолация. Със създаването на социалното предприятие Община Русе осигури заетост на 17 лица, като 12 от тях от рискови групи /хора с увреждания, самотни родители, многодетни майки, лица от малцинствени и етнически групи, дълготрайно безработни на социално подпомагане/.