Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОМЯНА СТАТУТА НА ПОМОЩНОТО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” ОТ ДЪРЖАВНО В ОБЩИНСКО

Предстои процедура за промяна статута на ПУ „Д-р Петър Берон” от държавно в общинско”, се казва в изпратено до председателя на Общински съвет – Русе Искрен Веселинов, писмо от Министерството на образованието и науката (МОН).В документа, подписан от директора на дирекция „Координация и контрол на средното образование” Милка Коджабашиева, се уточнява, че в МОН не е стартирала процедура за закриване на Помощното училище.
Писмото е в отговор на изпратени от Общински съвет-Русе и кмета на Община Русе инж. Божидар Йотов, декларации, в които се изразява безпокойство относно вероятното закриване на учебното заведение. С решение №201, прието с протокол №14 от 26.05.2008 г., Общински съвет – Русе предложи на министъра на образованието и науката Помощното училище да се преобразува от държавно в общинско и да се извърши пренасочване на средствата по единен разходен стандарт от бюджета на МОН към бюджета на Община Русе, считано от 01.09.2008 година. Решението бе подкрепено и от Регионалния инспекторат по образование в гр.Русе.

СПРАВКА:
Процедурата за промени в училищната мрежа е определена в Закона за народната просвета (ЗНП) и в Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (ППЗНП). На основание чл.10, ал.5 от ЗНП и чл.12, ал.1 от ППЗНП министърът на образованието и науката открива, преобразува и закрива държавните детски градини, училища и обслужващи звена по мотивирано предложение от финансиращия орган и становище на Регионалния инспекторат по образование след направена проверка по конкретно предложение. Експертна комисия, назначена със заповед на министъра на образованието и науката, в съответствие с изискванията на чл.14, ал.1 от ППЗНП, разглежда постъпилите становища и взема решения.