Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Стресът и проблемите в МВР бяха обсъдени днес в Русе

„Рискът, стресът и проблемите в МВР: възможните и устойчиви решения“ – това бе темата на регионалния форум в Русе, организиран от Синдикалната федерация на служителите в МВР. Резултатите от проведеното изследване в 28 фокус групи от всички структури на МВР в страната бяха представени от председателя на СФСМРВ Валентин Попов, зам.-председателя на УС Вергил Христов и члена на УС Иван Димитров от Русе. Форумът беше уважен от председателя на Общинския съвет Иво Пазарджиев, областния управител Анатоли Станев и депутата от ПП Калин Иванов.

Проблемите, които идентифицира изследването, са: ниският статус на МВР и неговите служители, слабата кадрова политика, неефективната селекция и неадекватна подготовка, грешките в кариерното развитие. Служителите на МВР определят още като проблеми ниското заплащане, лошата организация на работата и мизерията. Тези, които биха напуснали, биха го направили заради по-добра работа и по-добро възнаграждение.

71% от всички интервюирани смятат, че основен проблем в МВР е заплащането, 32% – слабата кадрова политика, 29% – лошите материални условия, 24% – липсата на доверие от обществото.

За да има промяна, решенията трябва да бъдат насочени първо към повишаване на качеството на предоставяната услуга „сигурност“, утвърждаване на минимални стандарти за професионално обучение, оборудване, екипировка и време на реакция на служителите на МВР. Това неминуемо ще доведе и до повишаване на общественото доверие и имиджа на МВР.