Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Съветниците отложиха гласуването на Общия устройствен план на Община Русе за следващия четвъртък

Дългоочакваната точка от Дневния ред за Общ устройствен план на Община Русе предизвика оспорвани дебати на днешното 13-о заседание на Общински съвет – Русе.

Асен Даскалов от „ПАТРИОТИТЕ ВМРО“ припомни хронологично развитието по темата. Председателят на групата предложи гласуването да бъде отложено и ако е необходимо, точката да се гласува на извънредна Общинска сесия, която да се проведе преди редовното заседание през м. ноември.

Кметът на Община Русе Пенчо Милков поясни, че устройственият план е изключително обемен и неговото изготвяне отнема години. Г-н Милков направи процедурно предложение да бъдат изслушани всички страни, имащи отношение към поставения проблем.

Кметът на град Мартен Димо Тонев заяви, че иска всички хигиенни норми да бъдат спазени в производствената зона.

Арх. Венцислав Илиев от експертния съвет изтъкна, че за разлика от предишния градоустройствен план, настоящият обхваща всички проблеми на целия русенски регион, а това е от значение за развитието на общината. Той добави също, че чисто производствената зона всъщност е мръсната зона на града и предприятията в нея отделят вредни емисии. Арх. Илиев добави, че в предишния план всички зони са били предимно производствени и един план може да бъде променян и допълван по всяко време, стига да бъдат спазени всички процедури за това.

Думата се даде и на арх. Силвия Алексиева, която добави, че един Общ устройствен план е баланс на множество интереси и апелира за неговото приемане.

Председателят на постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност Елеонора Николова направи изказване, обяснявайки, че задачата на нейната комисия е именно да се увери в законосъобразността на представените документи по процедурата за новия Общ градоустройствен план. Именно това е наложило и извънредното заседание на комисията по ЗОРС непосредствено преди Общинската сесия – за да бъде спазена юридически цялата процедура, както и да се проследи точността на представената документация.

Дейността не е водеща в предназначението на територията, а точно обратното – това беше отговорът на зам.-кметът Магдалина Илиева от трибуната и към седемте фирми, подали своето възражение към общинската администрация.

 Оказва се, че приемането на общия устройствен план не удовлетворява интересите на еко сдружение „Дунавски регион“ с председател Владислав Маринов. Тяхното желание е зоната да бъде предимно производствена.

От друга страна юристи, представляващи Булмаркет ДМ“ ЕООД, настояват зоната да бъде чисто производствена.

Александър Неделчев също направи изказване по точката и отправи въпрос дали наистина целта е в буферната зона на гр. Мартен да бъдат построени още химически предприятия. Защото ако отговорът е „не“, би следвало планът да се приеме.

Станимир Станчев подкрепи изказването на г-жа Николова и от СДС поискаха да видят доклада на експертите „сега и веднага“, за да се уверят в неговата истинност.

Председателят на ПП ГЕРБ Бедрос Пехливанян заяви, че отлагането на точката е най-добрият вариант към момента и призова да не се бърза с решението по този „кардинален въпрос за града ни“.

Първоначалното предложение на Асен Даскалов се прие с мнозинство и гласуването се отложи след близо три часа дискусии.

В края на обсъждането кметът на Община Русе Пенчо Милков насрочи среща за следващия четвъртък, 29 октомври, от 13:30 часа, между председателите на групите в Общинския съвет и експертите от общинския експертния съвет по устройство на територията, отговарящи за Общия устройствен план.