Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

СЪЗДАДЕНА Е РАБОТНА ГРУПА ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ОБРАЗОВАНИЕТО НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИФИЧНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В УЧИЛИЩАТА НА ОБЩИНА РУСЕ

По инициатива на председателя на Постоянната комисия по образование и наука към Общинския съвет проф. Христо Белоев днес, 11.01.2012 г., бе сформирана работна група за усъвършенстване образованието на деца със специфични образователни потребности в училищата на Община Русе. Идеята бе провокирана по време на редовното заседание на постоянната комисия, където бяха обсъдени някои проблеми, свързани с интегрирането на деца със специфични образователни потребности в общообразователните училища.
Работната група се състои от трима общински съветници (Сашо Нунев, Елка Симеонова и Вергилия Грънчарова) и трима експерти в областта на образованието – Енчо Енчев – директор на дирекция „Култура и образование“, Димитър Райнов – началник на Регионалния инспекторат по образование и Гинка Иванова – директор на Ресурсния център.
В рамките на един месец експертите ще предложат идеи, с които да бъде доразвита общинската образователна стратегия, в частта „осигуряване на равен достъп до образование и социална интеграция“, с цел утвърждаването и прилагането на вече съществуващи добри практики на работа с деца със специфични потребности и с родителската общност; повишаване квалификацията на учителите; създаване на програма за развиването на достъпна образователна и архитектурна среда.