Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

СЪОБЩЕНИЕ

Общински съвет-Русе, напомня, че срокът за подаването на документи за контрольор на общинското предприятие „Паркстрой” ЕООД изтича на 26.02.2009 г.
Специалистът ще бъде избран на база професионални умения и личностни компетенции, които да способстват оптимизиране развитието на предприятието.

Кандидатите за тази длъжност е необходимо да отговарят на следните изисквания:

  • Образование – висше;
  • Опит в дейността на фирмата, за която се кандидатства;
  • Кандидатът да не извършва дейности и да не участва в органи на управление на дружество, което извършва дейности конкурентни на общинското предприятие.


Необходими документи:

  • Автобиография;
  • Мотивационно писмо с кратка примерна концепция за потенциалния принос на кандидата към дейността на фирмата;
  • Копие от документите за завършено образование и придобита професионална квалификация;
  • Свидетелство за съдимост;
  • Декларация от кандидата, че не е управител или член на управителен контролен орган на държавни или общински еднолични търговски дружества;
  • Кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 20, т. 2 от Наредба № 9 на Общински съвет Русе;
  • Препоръки.

Документи ще се приемат в канцеларията на Общинския съвет (Община Русе, ет. 3, стая 304).