Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

СЪОБЩЕНИЕ

Общински съвет-Русе, уведомява, че срокът за подаването на документи за контрольор на общинското предприятие „Паркстрой” ЕООД е удължен до 12.03.2009 г.

Необходими документи:
• Автобиография;
• Мотивационно писмо с кратка примерна концепция за потенциалния принос на кандидата към дейността на фирмата;
• Копие от документите за завършено образование и придобита професионална квалификация;
• Свидетелство за съдимост;
• Декларация от кандидата, че не е управител или член на управителен контролен орган на държавни или общински еднолични търговски дружества;
• Кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 20, т. 2 от Наредба № 9 на Общински съвет Русе;
• Препоръки.
Документи ще се приемат в канцеларията на Общинския съвет (Община Русе, ет. 3, стая 304).