Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

СЪОБЩЕНИЕ

Общински съвет-Русе обявява, че в срок до 30.09.2009 г. набира документи за контрольор на общинското предприятие „Паркстрой” ЕООД .
Специалистът ще бъде избран на база професионални умения и личностни компетенции, които да способстват оптимизиране развитието на предприятието.

Кандидатите за тази длъжност е необходимо да отговарят на следните изисквания:
• Образование – висше;
• Опит в дейността на фирмата, за която се кандидатства;
• Кандидатът да не извършва дейности и да не участва в органи на управление на дружество, което извършва дейности конкурентни на общинското предприятие.

Необходими документи:
• Автобиография;
• Мотивационно писмо с кратка примерна концепция за потенциалния принос на кандидата към дейността на фирмата;
• Копие от документите за завършено образование и придобита професионална квалификация;
• Свидетелство за съдимост;
• Декларация от кандидата, че не е управител или член на управителен контролен орган на държавни или общински еднолични търговски дружества;
• Кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 20, т. 2 от Наредба № 9 на Общински съвет Русе;
• Препоръки.
Документи ще се приемат в канцеларията на Общинския съвет (Община Русе, ет. 3, стая 304).