Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

С публичен търг ще бъдат продадени акциите на Община Русе в „Сплендид“ АД

Поименните акции, собственост на Община Русе, представляващи 50% от капитала на „Сплендид“ АД, ще бъдат продадени чрез публичен търг. Това гласува Общинският съвет на днешното си 30-о заседание.

„Сплендид“ АД е компания, оперираща в областта на туризма – притежава и управлява хотел в центъра на град Русе.

Предвид голямата конкуренция в хотелския сектор, текущото състояние на управлявания от дружеството хотел и потенциала му на развитие, пазарната стойност на собствения капитал на „Сплендид“ АД е определена в размер на 1 893  хил. лева. При налични 203 880 броя акции, пазарната стойност на 1 акция е определена на 9,29 лева.

Инвеститорски интерес е заявен от „ИЗОМА РУСЕ“ ЕООД, което е собственик на останалите 50% от акциите на капитала на „Спледнид“ АД.

Очаква се публичният търг да бъде проведен през м. април.